• search
  • Live TV
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
For Daily Alerts

ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ದಿನ, ಬಂಗೇರ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಓದ್ಕ್!

|

ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು "ಆಸಾಡಿ ಅಮಾಸಿ" ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 01ರಂದು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವುದು, ಕುಂದಾಪ್ರ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನಿತರಾದ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮರತ್ಯಾ,

ತಪ್ ಕಾಣಿಕಿ ಹಾಕಿ ಕೈಮುಗದ್ರೆ ಸಮ ಆಪು ನೋವ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್. ನೀನ್ ಈಗ ಎಲ್ ಇದ್ಯೋ ನಂಗ್ ಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಕೆ ಅನ್ಸದ್ ಒಂದ್ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾತಿತ್ತ್. ಹೇಳುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ? ಪಾರಿವಾಳದ್ ಕಾಲಿಗ್ ಕಾಗ್ದ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಕಳ್ಸುದ್ ಹೇಳ್? ಇಂತದ್ದೇ ಆಯ್ತ್ ಅಂದ್ ಹೇಳ್ರೆ ಯಾರೋ ಓದಿ ಯಂತೆಲ್ಲ ಗಿರಾಸ್ಕಂತ್ರೋ. ನೀನಿಲ್ದಿದ್ ಒಂದೊಂದ್ ಗಳ್ಗಿಯು ಯಾರ್ ಹತ್ರವೋ ಕಡ ತಕಂಡ್ ಉಸ್ರನ್ ಒಳಗ್ ಯಳ್ಕಂಡಂಗ್ ಇತ್ತ್.

ಮೈ ವೀಣೆಯಲಿ ಕಂಪನ, ಜೇನ ತುಟಿಗೆ ದುಂಬಿ ಚುಂಬನಮೈ ವೀಣೆಯಲಿ ಕಂಪನ, ಜೇನ ತುಟಿಗೆ ದುಂಬಿ ಚುಂಬನ

ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ ನಿನ್ ಸ್ವಾಸ ನನ್ ಹೆಗ್ಲಿಗ್ ತಾಗ್ತಿದ್ದ್ ಬದ್ಕ್. ನೀನ್ ಕಾಲಂಗ್ ಹೊಯಿಂಗಿ ಹಾರಸ್ತ ಕಿಟಿಕಿಟಿ ನೆಗಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಂಯ್ಕಾಲ ಬೇಜಾರಂಗ್ ಮುಳ್ಗು ಪಡಾಯ್ ಸೂರ್ಯನಿಗ್ ನಾಚಿಕಿ, ಕಡ್ಲಿನ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಅರ್ಸಿನ. ಸುಯ್ಯ್ ಸುಯ್ಯ್ ಅಂಬು ಹಡಿಪಳ್ಡಿ ಗಾಳಿ ನಿನ್ ಚೂಡಿದಾರದ್ದ್ ಶಾಲನ್ನ್ ಕದ್ದ್ ಹಾರಸ್ಕ ಹ್ವಾಪತಿಗ್ ನೀನ್ ಮೊದಲ್'ಮುಂಚ್ ಗುಟ್ಟ ತಪ್ಪಸ್ಕ ಓಡು ಕರಿನ್ ಕಂಡಂಗೆ ಮಾಡುದಿತ್ತಲೇ ಯಬ್ಯಾ... ನಾನ್ ಅದೆಷ್ಟ್ ಸಲ ಸತ್ತ್ ಬದ್ಕಿನೋ..!

ಕಂಕುಳಂಗ್ ಹರ್ದ್ ಅಂಗಿ ಹಯ್ಕಂಡ್ರು ಬಡುವರ್ ಮನಿ ಗಂಡ್ ಅನಸ್ಲ ನಿಂಗೆ. ತಿಂಗಳ್ ಬೆಳ್ಕಿಗೇ ನಾಚಿಕಿ ಆಪಷ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಗ್ ಇದ್ರು ಈ ಮಸಿಗೆಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಅನ್ಸದ್ದ್ ಸಾಕ್ ಮಾರಾಯ್ತಿ. ನೀರ್ ಇಂಗಿ ಹ್ವಾದ್ದ್ ಕೆರಿ ಬುಡದ್ ಕೆಸ್ರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಉದ್ರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ ನಂಬ್ತ್ರ್. ಅಂಡ್ಕ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರ್ ಕಂಡದ್ ಒಂದೇ ನೆನಪ್ ಇತ್ತ್. ಉಳದ್ದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ರಿಮ. ಕಿರು ಬೆರ್ಳಂಗ್ ಬರದ್ದ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾಕೈದ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಪ.

ಆರೆ ಹುಂಡ್ಕೋಳ್ ಹಕ್ಕಿಗ್ ಗೂಡಿಲ್ಲ ಬಿಡ್. ಒಂದ್ ಮಳಿ, ಒಂದ್ ಗಾಳಿ.. ಬದ್ಕ್ ಹರ್ದ್ ಕೀಂತ್ ಆಯ್ತ್. ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಕಷ್ಟ ಯಂತ ಗುತಿತಾ? ಕೆಲವೊಂದನ್ ಹೇಳ್ರೆ ಗತ್ತ್ ಕಡ್ಮಿ ಆತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನುಂಗಕ ಯಂತದೋ ಮಾಡುಕ್ ಹೋಯ್ ಬೇಕಾಪುದನ್ ಕಳ್ಕಂಬುದ್. ಬದ್ಕ್ ಮ್ಯಾಳಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕಂಡಲ್ ಅದನ್ ತಪ್ಪಸ್ಕಂಬು ಗಡಿಬಿಡೆಗ್ ನಿನ್ ಕೈಯನ್ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟದ್ ಈ ಗೋಂಟ್ ಮಂಡಿಗ್ ಹ್ವಳಿಲೆ ಇಲ್ಲ.

ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿ ತಣಿವಷ್ಟು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬರುವಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿ ತಣಿವಷ್ಟು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬರುವ

ಎರಡ್ ಗ್ಯದ್ದಿ ನಡುವಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ್ ಕಟ್ಟನ್ ಜನ್ರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡದ್ದ್ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಆರೆ ಎರಡ್ ಗ್ಯದ್ದಿನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡುಕ್ ಅಂಚಿನ್ ಕಟ್ಟನ್ ಮಾಡದ್ದ್ ಆರೆ ಸಮ ಅಲ್ಲ. ನಂದು ನಿಂದು ನಡುವಂಗ್ ಈ ಅಂಚಿನ್ ಕಟ್ಟ್ ಯಂತಕ್ ಬಂತೋ ನಂಗ್ ಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ತಪ್ಪು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲ. ಎದಿಗೂಡ್ ಚಪ್ಪನ್ ಚೂರ್ ಆಯ್ತ್. ಚಂದ್ರನ್ ಮೇಲಿನ್ ಆಸಿಗೆ ಕೈಮುಷ್ಟೇಗ್ ಇಪ್ಪು ಮಿಂಚುಳ ಉಸ್ರ್'ಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತದ್ ಗುತಯ್ಲ ಕಾಣ್. ನೆಲಕ್ ಗೆರ್ಚಿ ಓಡ್ಸು ಕಾರನ್ ತಾನೇ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕ ತಾನೇ ಕಾರ್ ಹಾಳ್ ಆಯ್ತ್ ಅಂದ್ ಮರ್ಕು ಮಗಿನ್ ಕಂಡಂಗ್ ಆಯ್ತ್ ನನ್ ಕತಿ.

ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ್ ಬದ್ಕ್... ನಾನ್ ಅದೆಷ್ಟ್ ಸಲ ಸತ್ತ್ ಬದ್ಕಿನೋ..!

ಉದ್ರಿ ಬಿದ್ದ್ ಹೂಗಿನ್ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಿಕರ, ಸಾಯುರರಿಗು ಮರಕ್ತ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಯ್ ಬದ್ಕು ಮುಳ್ಳಿನ್ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕ್? ಈ ಕನಿಕರ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕ್ ಅನಸ್ತಿತ್ತ್. ಈಗೀಗ ಹೇಸಿಗಿ ಆತ್ತ್. ನಾನ್ ಉದ್ರಿ ಬಿದ್ದೆ, ನೀನ್ ಎಲ್ ಒಬ್ಳೆ ಮರಕ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಬುದ್ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ನೆನಪಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಯ್ಲಿ..
ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಮರ್ಕಿ ಯಾರಾರು ಕೇಂಡ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಆಯ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೆಂಪ್ ಆದ್ದ್ ಅಂಬು ಸುಳ್ಳಿನ್ ಗಮ್ಮತ್ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ಲಿ.

ಎದಿ ಒಳಗ್ ಗುಟ್ಟಗ್ ಬೆಚ್ಚದ್ದ್ ಚೆಣ್ಣ್ ದೀಪದ್ ಬುಯ್ಡಿ ಇನ್ನು ಹಾಂಗೆ ಇತ್ತ್. ಆರೆ ಅದ್ರಂಗ್ ಬೆಳ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗ್ ತಿರ್ಗುವತಿಗ್ ಊರಿಗ್ ಊರೇ ದೈದ್ಮನಿ ಅನಸ್ತಿತ್. ನೀನ್ ಹಿಡಿಕಡ್ಡಿ ವಚ್ಚಿ ಗಾಳಿಗ್ ಹಾರಸ್ತಿದ್ದ್ ಹಸಿ ಚೋಂಗಿ, ಬೂಮರ್ ಚಿಂಗಮ್ ಬಾಯಿಗ್ ಹಯ್ಕ ಮಾಡು ಪುಗ್ಗಿ, ಚೋಂಟ್ ಕೈಯಂಗ್ ಮಾಯಿನ್ ಕಾಯಿಗ್ ಕುಟ್ಟು ಶಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್, ವಳ್ಳಿ ಮರಿ ಬಾಯಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಕ್ಯಪ್ಪಿನ್ ಕಂಡ್ಕ ನೀನ್ ಹಾಕದ್ದ್ ಕಣ್ಣೀರ್, ಯಾವ್ದೋ ಗಡಿಕಲ್ಲಿಗು ಬೇಡ್ಕ ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ ಅಂಬು ನಿನ್ ಮಗಿನ್ ಮನ್ಸ್... ಎಲ್ಲದ್ರಂಗು ನಂಗ್ ದೇವ್ರೇ ಕಾಣಸ್ತ್. ಎಲ್ಲದ್ರ್ ಮುಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚಿದೆ. ನೆನಪಿನ್ ಹೆಣದ್ ಮುಂದಿನ್ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ದೀಪ!

ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಸತ್ತ್ ಹ್ವಾದೆ ಅಂದ್ರ್. ನೀನ್ ನನ್ ಕೇಣ್ದೆ ಯಂತದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹ್ವಾಪುಳು ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಯಂತದೋ ಹೇಳ್ರ್ ನಾನ್ ನಂಬ್ತ್ನಾ? ತಪ್ಪಾಯ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ತಲಿ ತಗ್ಗಸ್ಕಂಡ್ ಹೇಳುಕ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿಯು ಬಿಡದೆ ನೀನ್ ನನ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಹ್ವಾತಿಯ? ನಾನ್ ನಂಬುದಿಲ್ಲ. ನೆನೆಪಂಗ್ ದಿನವು ಬಂದ್ ಹ್ವಾಪರಿಗ್ ಯಾವ್ ಸಾವ್ ಅಲ್ದಾ. ಇಷ್ಟಕ್ಕು ನೀನ್ ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳು ಸುಳ್ಳನ್ ನಾನ್ ನಂಬುದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲೊ ಇದ್ದ್ ನಾನ್ ಬರದ್ದನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಆರು ಒಂದ್ ಸಲ ನಂಗ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹೇಳುಲೇ.

ಸಾಯುದಾರು ಬೇಕ್ ದಿನ ಬೆಳ್ಗಾರೆ ಮಾಡದ್ದ್ ತಪ್ಪನ್ ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹೊಕ್ಕಂಡ್ ಮರ್ಕುದ್ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ ಮರತ್ಯಾ.

ನೀನ್ ನಂಗೆ ನನ್ ಕಣ್ಣಿನ್ ರೆಪ್ಪಿ ಕಾಡಿಗಿ ಅಂದ್ ಹೇಳದ್ದ್ ಮಾತ್ ನೆನಪ್ ಆದಂಗು ಈ ಹಂಗಿನ್ ಬದ್ಕ್ ಸಾಕ್ ಅನ್ಸತ್ತ್. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾರು ತಿರ್ಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಲ್ದಿದ್ ಕಂಡ್ ಮತ್ತ್ ಜೀವ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದೇಳಿ ಹೆದ್ರಿಕಿ ಆಯ್ ಆದ್ದ್ ಆಯ್ಲಿ ಬದ್ಕಕ್ ಅನ್ಸತ್ತ್.

ಇಂತೀ,

ನಿನ್ ಕಣ್ ರೆಪ್ಪಿ ತುದಿದ್ ಕಣ್ಣೀರ್.
-ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ

English summary
World Kundapra Day being celebrated today(Aug. 01) on the day of Asadi Amasi. Bhaskar Bangera wins Love letter writing competition.
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X