• search
  • Live TV
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
For Daily Alerts

ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೇಟಿ ಉದ್ದೇಶ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್‌ !

By Super
|

ಪ್ರ-ತಿಬಾರಿ ಗುಟ್ಟಾ-ಗಿ ಬಂದು -ಹೋ-ಗು-ತ್ತಿದ್ದ ಅಭ್ಯಾ-ಗ-ತ ರಜ-ನಿ-ಕಾಂ-ತ್‌ ಬು-ಧ-ವಾ-ರ ಮುಂದಾ-ಗಿ ಹೇಳಿ ಅತಿ-ಥಿ-ಯಂ-ತೆ ಬಂದ-ರು. ರಜ-ನಿ-ಯ ಆಗ-ಮ-ನ-ದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ರಾಜ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂ-ಬವಾ-ಗು-ತ್ತಿ-ದೆ ಎಂದು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಂದಿ ಅರ್ಧ ತಣ್ಣಗಾದರು.

ರಜನಿ ಸುದ್ದಿ-ಗಾ-ರ-ರ ಮಾತಿ-ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ-ದ್ದು ಐ-ದೇ ನಿಮಿ-ಷ. ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ಮುಖ್ಯ-ಮಂ-ತ್ರಿ-ಗ-ಳ ಮನೆಯೆದು-ರು ತಾಸುಗ-ಟ್ಟ-ಲೆ ಕಾ-ದ -ಸು-ದ್ದಿ-ಗಾ-ರ-ರಿ-ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ-ದ್ದು ಗೋಪಾ-ಲ್‌ ಮಾತ್ರ. ರಜನಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ್‌ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು. ರಾಜ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ , ವೀರಪ್ಪನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ, ರಜನಿ ಹೇಳಿ-ದ್ದೂ ಅಷ್ಟೇ.

ರಜ-ನಿ ಬೆಂಗ-ಳೂ-ರಿ-ಗೆ ಬಂದಿ-ದ್ದು-ದು ಸ್ವಂತ ಹಿತಾ-ಸ-ಕ್ತಿ-ಗಾ-ಗಿ ಎ-ನ್ನು-ವು-ದು ಅವ-ರ ಮಾತು-ಗ-ಳಿಂ-ದ ಸ್ಪಷ್ಟ-ವಾ-ಗು-ತ್ತಿ-ತ್ತು . ಅವ-ರ ಮಾತು-ಗ-ಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ- ತಮಿಳು ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷ ಭುಗಿಲೇಳದಂತೆ ಕಾಯ್ದಿ-ಡುವ ಕಾತ-ರ-ವಿ-ತ್ತು ಅರ್ಥಾ-ತ್‌ ರಾಜ್ಯ-ದ-ಲ್ಲಿ-ನ ತಮಿಳರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾಗುವ ಹಂಬ-ಲ ಅವ-ರಿ-ಗಿ-ತ್ತು .

ಉಳಿ-ದಂ-ತೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ-ರಂ-ಗ-ದ ಮೇರು-ನ-ಟ ಕನ್ನ-ಡ-ದ ಮೇರು-ನ-ಟ-ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿ-ಷ್ಟು- ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಂದಿಗೂ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮೂಡಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸಜ್ಜ-ನಿ-ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಂದಿ ಕೂಡ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೂ ದೇವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ರಾಜ್‌ ಬೇಗ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ .

ರಜ-ನಿ ಹೇಳಿ-ದ್ದ-ನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ-ಮಂ-ತ್ರಿ ಕೃ-ಷ್ಣ-ರಾ-ದಿ-ಯಾ-ಗಿ ಬನ-ಶಂ-ಕ-ರಿ-ಯ ಪೂಜಾ-ರಿ-ಯ-ವ-ರೆ-ಗೆ ಎಲ್ಲ-ರೂ ಹೇಳಿ-ದ್ದಾ-ರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ-ಲಿ-ಕ್ಕೆ ರಜನಿ -ಚೆ-ನ್ನೈ-ನಿಂ-ದ ಬೆಂಗ-ಳೂ-ರಿ-ಗೆ -ಪಾ-ದ ಬೆಳೆ-ಸ-ಬೇ-ಕಿ-ತ್ತೆ?

ರಜ-ನಿ ಪ್ರಯಾ-ಣ-ದ ಹಿಂದಿ-ನ ಉದ್ದೇ-ಶ ಯಾರಿ-ಗಾ-ದ-ರೂ ಅರ್ಥವಾ-ಗು-ವ-ಷ್ಟು ಸರ-ಳ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿ ಸಿಡಿದೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರಕಾರ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿ-ನ-ಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌, ಪಾರ್ವ-ತ-ಮ್ಮ .. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರ್ಕಾ-ರ ಬಳ-ಸಿ-ಕೊ-ಳ್ಳು-ತ್ತ-ದೆ. ಕೊನೆ-ಗೆ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ - ಕೂ-ಡ ಸರ್ಕಾ-ರ-ಕ್ಕೆ ಗುರಾ-ಣಿ-ಯಾ-ಗು-ತ್ತ-ದೆ. ಬುಧ-ವಾ-ರ ಬೆಂಗ-ಳೂ-ರಿ-ಗೆ ಬಂದು- ಹೋ-ದ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಿ-ದ್ದು ಅಷ್ಟೆ !

-ಈ ನಡು-ವೆ ಯಾವು-ದ-ನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿ-ಕೊ-ಳ್ಳ-ದ ಬಡ ಬೋರೇ-ಗೌ-ಡ ಈ ನಾಟ-ಕ-ಕ್ಕೆ-ಲ್ಲ ಕೊನೆಯೆಂದು ? ಎಂದು ಪರ-ದೆ-ಯ-ತ್ತ-ಲೇ ಮುಖ ಮಾಡಿ-ದ್ದಾ-ನೆ. ಉತ್ತ-ರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ-ಕೊಂ-ಡ-ವ-ರ-ಲ್ಲಿ-ದೆ.

ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ - ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ !

English summary
Why Rajanikant came to Bangalore? Its anybodys guess
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more