• search
  • Live TV
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
For Daily Alerts

ಕರಥ್ಯಿಪಿರಱರಱ ಅ್ಯಧರ್ಧರ‚ರಭರ್ಧ ಗರ?್

By Super
|

ಕರಥ್ಯಿಪಿರಱರಱ ಅ್ಯಧರ್ಧರ‚ರಭರ್ಧ ಗರ?್ಯದಿಗರ?ಗಿ ಎಚ್ಯ್‌.ರ್ರರ?ರ್ಧರ್ಯನರ?್ಯಥ್ಯ್‌-ಡಿಕರಥಿರŽ ್ಯನರ್ಧಡರ್ಧರ್ಣರ/ರಥಿ ್ಯಪರಥಿರ್ಥ್ಯಪರಥಿರ್ತರಟಿ

ಕರಥ್ಯಿಪಿರಱರಱ ಅ್ಯಧರ್ಧರ‚ರಭರ್ಧ ಜ್ಯನರ?್ಯದರ್ಧರ್ಯನರ್ಧ ್ಯಪರ್ಧರ್ತಜರ?ರೖ ್ಯಬ್ಯದರ್ಧರ‡ರ?ರ/ರ್ಧಣರಥಿ ರಱರ್ಧರ-್ಯಭರ್ಧರ/ರ್ಧ

್ಯಬರಥಿರ-ಗರ್ಧರ™ರ್ಧರತಿರೃರ್ಧರ್ಣ :ಕರಥ್ಯಿಪಿರಱರಱ ಅ್ಯಧರ್ಧರ‚ರಭರ್ಧ ್ಯಪರ್ಧ್ಯದರ್ಧರ್ರಗರ?ಗಿ ಕರ?ರ-ಗರ್ಧರ್‌ರಱ್ಯ್ಯ್‌ನರ್ಧರˆರ‰ ್ಯತಿರರ/ರ್ಧರ್‌ ್ಯಪರಥಿರ್ಥ್ಯಪರಥಿರ್ತರಟಿ ಆರೃರ್ಧರ-್ಯಭರ್ಧರ/ರ?ಗ್ಯಿದರಥಿ. ಚರ್ಧರ್ಣ್ಯನರ?ರ/ರ್ಧಣರಥ್ಯಿರ್ಣರˆರ‰ ಕರ?ರ-ಗರಥಿರ್‌ರಱ್ಯ್‌ ಅ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯಭರ್ಧರ್ರರಱ್ಯದರ್ಧ ರಱರಥಿರತಿರರˆ್ಯನರ್ಧ ರಧ್ಯಿನರ್ಧ್ಯ್ನರ‡ರಥ್ಯಿರ್ಣರˆರ‰ ಕರಥ್ಯಿಪಿರಱರಱ ಅ್ಯಧರ್ಧರ‚ರಭರ್ಧರೃರ್ಧ ್ಯಬ್ಯದರ್ಧರ‡ರ?ರ/ರ್ಧಣರಥ್ಯಿರ್ಣ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನ ್ಯನಿರೖರಕಿರಫರಱರ್ಧರ‡ರ?ಗ್ಯಿದರಥಿ.

ರ/ರ್ಧರžಜಿ ರಱರ್ಧಚಿರ/ರ್ಧ ಎಚ್ಯ್‌.ರ್ರರ?ರ್ಧರ್ಯನರ?್ಯಥ್ಯ್‌ ರ/ರ್ಧರ್ಣರಪರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ತ ಡಿಕರಥಿ ರŽರ/ರ್ಧಕರ್ಧರ್ಣರ/ರ್ಧರžರ್ಯ್‌ೃ ಈ ್ಯಪರ್ಧ್ಯದರ್ಧರ್ರ ರ/ರಥಿರ್ಣರರ‡ರಥಿ ಕರ್ಧಣ್ಯ್ಣಿಟ್ಜ್ಟಿರೃರ್ಧರ್ಣರ/ರ್ಧ ್ಯಪರ್ಧರ್‌ರ/ರ್ಧರ್ಣರ್ಣಖರೃರ್ಧರ್ಣ. ಆ ್ಯನಿಟ್ಟ್ಯಿನರ್ಧರˆರ‰ ಅರ/ರ್ಧರೃರ್ಧರ್ಣ ್ಯಪರ್ಧರ್ಯ್‌ರ್ಣರಪರ್ಧ್ಯ್ನಗರ್ಧರ™ರ್ಧ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನ ರ/ರ್ಧರžಡರ್ಧರ್ಣ್ಯತ್ಯ್ತ್ಯಿದರ?್ಯ್ದರೃರಥಿ ಎರ-್ಯದರ್ಧರ್ಣ ರೃರ?ಜರ‚ ಕರ?ರ-ಗರಥಿರ್‌ರಱ್ಯ್‌ ಕರ?್ಯರ್ಣರಕರ್ಧರಪರ್ಧರರೃರಥಿರತ್ಯಿಬ್ಯ್ಬರೃರ್ಧರ್ಣ ್ಯತಿರರಱ್ಯದರ?್ಯ್ದರೃರಥಿ.

ಈ ಕರ್ಧರ್ಣರೖರಪರ್ಧರ್ಣ ್ಯದರಥಿರ್ಫರ್ಧರˆ್ಯರ್ಣರˆರ‰ ರ/ರಥಿರತಿಕರ?್ಕರ- ರ್ಫರ್ಧರತಿಡಿರೃರ್ಧರ್ಣರ/ರ್ಧ ರ/ರ್ಧರžಜಿ ರಱರ್ಧಚಿರ/ರ್ಧರೃರ್ಧರ್ಣಗರ್ಧರ™ರ್ಧರ್ಣ ಕರ?ರ-ಗರಥಿರ್‌ರಱ್ಯ್‌ ್ಯಪರ್ಧರಭರ್ಧ್ಯದರ್ಧ ಅ್ಯಧರ್ಧರ‚ಕರಥಿರಫ ರಱರಥಿರತಿರ್ಯನ್ಯಿರž ಗರ?ರ-್ಯಧ್ಯಿರ್ಣ್ಯನರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ನ ್ಯಭರಥಿರಟ್ಯಿರžಗ್ಯಿದರ?್ಯ್ದರೃರಥಿ. ಎಚ್ಯ್‌.ರ್ರರ?ರ್ಧರ್ಯನರ?್ಯಥ್ಯ್‌ರಪರ?್ಯನರ್ಧರ್ಣ ಕರಥ್ಯಿಪಿರಱರಱ ಅ್ಯಧರ್ಧರ‚ರಭರ್ಧ ್ಯಪರ್ಧ್ಯದರ್ಧ್ಯದರ್ಧ ಆಕರ?ರ-ರಭಿ ಎರ-್ಯದರ್ಧರ್ಣ ್ಯಬರಧಿರೃರ್ಧರ-ಗರ್ಧರ/ರ?ಗಿ ರ್ಫರಥಿರರಕರಥಿ ್ಯನಿರಡ್ಯಿದರ?್ಯ್ದರೃರಥಿ. ್ಯಪರ್ಧರ್‌ರಱರ್ಧರ್ಣ್ಯ್ತರಪರ್ಧ ಕರಥ್ಯಿಪಿರಱರಱ ಅ್ಯಧರ್ಧರ‚ರಭರ್ಧರೃರ?ಗಿ ಜ್ಯನರ?್ಯದರ್ಧರ್ಯನರ್ಧ ್ಯಪರ್ಧರ್ತಜರ?ರೖ ಕರ?್ಯರ್ಣರ್ಯನಿರ/ರ್ಧರರಧಿರಱರ್ಧರ್ಣ್ಯತ್ಯ್ತ್ಯಿದರ?್ಯ್ದರೃರಥಿ.

English summary
Arvind Jatti has been re-elected as the President of Basava Samiti on 6th of Nov, 05.
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X