• search
  • Live TV
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
ತ್ವರಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿಸಿ  
For Daily Alerts

ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾಪರದ ತಾಲೀಮು

By *ಕೆ.ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾವ್‌
|

ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾಪರದ ತಾಲೀಮುಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳೆತ್ತಿದರೇನು. ದೇವರೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ .

ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ- ಹುಟ್ಟಿ-ದ್ದ-ರಿಂ-ದ-ಲೇ ಜೈಲಿ-ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ-ಸ್ಥಾ-ನ ಎನ್ನು-ವ ಹೆಸ-ರು ಬಂದ-ದ್ದು . ಕೃಷ್ಣ-ನ ಹುಟ್ಟಿ-ನ ಕತೆ- ಪತ್ತೆ-ದಾ-ರಿ ಕತೆ-ಯ-ಷ್ಟೇ ರೋಚ-ಕ.

ಕಂಸ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ತಂಗಿ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮ-ದು-ವೆ ಗಡಿ-ಬಿ-ಡಿ-ಯ ನಡುವೆ ನಾರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಭಾರಿ ಅರ್ಜಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಸ-ನಿ-ಗೆ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ದೇವಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಎಂಟನೇ ಮಗು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮಾರಾಯಾ... ಅಂತ. ಕಂಸನಿಗೆ ಹೇಗಾಗಬೇಡ ? ನಿಂತಲ್ಲೇ ಒರೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿ ಹಿರಿದು ತಂಗಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾದ. ಮತ್ತೆ ನಾರದರು, ನಿನ್ನಂ-ಥ ಶೂರ-ನಿ-ಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ ಶೋಭಿ-ಸು-ತ್ತ-ದಾ.. ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆಸೆ-ದ-ರು.

ಸರಿ ಕಂಸನಿಗೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು. ತಕ್ಷಣ , ತಂಗಿ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಭಾವ ವಸುದೇವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ. ಮದು-ವೆ-ಯ ನಂ-ತರ ದಂಪ-ತಿ-ಗ-ಳ ಸಂಸಾ-ರ ಜೈಲಿ-ನಲ್ಲೇ ಆರಂ-ಭ-ವಾ-ಯಿ-ತು. ಹುಟ್ಟಿ-ದ ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಸ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ . ಏ-ಳ-ನೇ ಮಗು ಜನ-ನ ಸಂದ-ರ್ಭ- ಮಹಾಶೇಷನೇ ದೇವ-ಕಿ-ಯ ಗರ್ಭ ತುಂಬಿ-ದ. ಕಂಸ-ನ ಭಯ-ದಿಂ-ದ ದುರ್ಗೆಯು ಶೇಷ ದೇವ-ರ-ನ್ನು ದೇವ-ಕಿ--ಯ ಉದ-ರ-ದಿಂ-ದ ಆಕ-ರ್ಷಿ-ಸಿ, ನಂ-ದ ಗೋಕು-ಲ-ದ ರೋಹಿ-ಣಿ ಎಂಬ-ವಳ ಗರ್ಭ-ದ-ಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ-ಯು-ವಂ-ತೆ ಮಾಡು-ತ್ತಾ-ಳೆ. ತಾ-ನು ನಂದ-ಗೋಕು-ಲ-ದ ಯಶೋ-ಧೆ-ಯ ಗ-ರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹು-ಟ್ಟು-ತ್ತಾ-ಳೆ. ಎಂಟನೇ ಮಗು ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ವಸುದೇವ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಸುಳೆಯನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಯಶೋ-ಧೆ-ಗೆ ಹುಟ್ಟಿ-ದ ಹೆಣ್ಣು-ಮ-ಗು ದುರ್ಗೆ-ಯ-ನ್ನು ತಂದು ದೇವ-ಕಿ-ಯ ಮಡಿ-ಲಿ-ನ-ಲ್ಲಿಡು-ತ್ತಾನೆ. ಕಂಸ ಮಗು-ವ-ನ್ನು- ಕೊಲ್ಲ-ಬೇ-ಕೆಂ-ದು ಬಂದಾ-ಗ ದು-ರ್ಗೆ ನಿ-ನ್ನ-ನ್ನು ಕೊಲ್ಲು-ವ ಮಗು ಬೇರೆ-ಡೆ ಬೆಳೆ-ಯು-ತ್ತಿ-ದೆ ಎಂದು ಹೇ-ಳಿ ಮಾಯ-ವಾ-ಗು-ತ್ತಾ-ಳೆ.

ಕಂಸನಿಗೆ -ನಂ-ದ-ಗೋ-ಕು-ಲ-ದ-ಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ-ಯು-ತ್ತಿ-ರು-ವ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚು-ವುದು ಅಷ್ಟೇ-ನೂ ಕಷ್ಟ-ವಾ-ಗ-ಲಿ-ಲ್ಲ . ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾ-ನ್ಯ-ನೇ.. ಪೂತ-ನಿ, -ಶ-ಕ-ಟ, ಚಾಣೂ-ರ, ಕಂಸ ಎಲ್ಲ-ರ-ನ್ನೂ ತರಿ ತರಿದು ಕೊಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ-ನ ಬಗ-ಲಿ-ಗೆ ಅಸು-ರಾ-ರಿ ಎಂಬ ಹೆಸ-ರು ಬಿದ್ದದ್ದು ಹೀ-ಗೆ-.

ಕೃಷ್ಣ-ನಿ-ಗಿ-ರು-ವ ಎಂಟ-ರ ನಂಟು : ಈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವ-ರಿ-ಗೂ ಎಂಟ-ಕ್ಕೂ ನಂಟಿ-ದೆ. ದೇವ-ಕಿ-ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಟ-ನೇ ಮಗು.

ಕೃಷ್ಣಾ-ವ-ತಾ-ರ, ಮಹಾ-ವಿ-ಷ್ಣು-ವಿ-ನ ಹತ್ತು ಅವ-ತಾ-ರ-ಗ-ಳಲ್ಲಿ ಎಂ-ಟ-ನೆಯದು. ಕೃ-ಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿ-ದ್ದು ಅಷ್ಟ-ಮೀ ತಿಥಿ-ಯ-ಲ್ಲಿ . ವರಿ-ಸಿ-ದ್ದು ಅಷ್ಟ ಮಹಿ-ಷಿ-ಯ-ರ-ನ್ನು .

ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದು-ವೆ ಮಾಡಿ-ಸ-ಬೇ-ಕಾ-ದ ಸಂ-ದ--ರ್ಭ-ದ-ಲ್ಲಿ , ಇನ್ನೆಂ-ಟು ದಿನ-ಗ-ಳ-ಲ್ಲಿ ಮದು-ವೆ ಮಾಡಿ-ಸುತ್ತೇ-ನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿ-ಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಪೇಚಿ-ಗೆ ಸಿಲುಕಿ--ದ್ದೂ ಉಂ-ಟು. ಕೊನೆ-ಗೆ ದ್ರೌಪ-ದಿಯ ಸಹಾ-ಯ-ದಿಂ-ದ ಪ್ರತಿ-ಜ್ಞೆ ಪೂರೈ-ಸು-ತ್ತಾ-ನೆ. ಇನ್ನು ಎಂಟ-ರ ಮಗ್ಗಿ ಪ್ರಕಾ-ರ ಹೋದ-ರೆ, ಕೃಷ್ಣ-ನಿ-ಗೆ ಹದಿ-ನಾ-ರು ಸಾವಿ-ರ ಹೆಂಡಿ-ರು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿ-ಗೂ ಎಂಟ-ಕ್ಕೂ ಅದೇ-ನೋ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿ-ನ ನಂಟು.

English summary
An endless incarnation of human behaviour.
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X