Tap to Read ➤

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14.9 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 11.5 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳು ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
Shivam
#10 ಗೋವಾ: 89.4%
#9 ಹರಿಯಾಣ: 89.9 %
#8 ಪುದುಚೇರಿ: 91.8%
#7 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 93.1%
#6 ಚಂಡೀಗಢ: 95.3%
#5 ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ: 96.2%
#4 ದೆಹಲಿ: 96.5%
#3 ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ: 97.4%
#2 ಪಂಜಾಬ್: 97.5%
#1 ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ್ ಹವೇಲಿ ಮತ್ತು ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು: 99.8%
Know More