Tap to Read ➤

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿರುವ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 8 ರಾಜ್ಯಗಳು!

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.19% ಜನರು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿದ್ದು,ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Shivam
#7 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: 32%
#6 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: 35.3%
#5 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: 41.6%
#4 ಪಂಜಾಬ್: 47.2%
#3 ಗುಜರಾತ್: 51.2%
#2 ಹರಿಯಾಣ: 56.1%
#1 ರಾಜಸ್ಥಾನ: 56.5%
Know more