Tap to Read ➤

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 7 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಮನೆತನಗಳು!

1971ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನವನ್ನು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Shivam
#7 ಪಟೌಡಿಯ ನವಾಬರು
#6 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೋನ್ಸಾಲೆ ಕುಟುಂಬ
#5 ಬರೋಡಾದ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ರಾಜಮನೆತನ
#4 ಜೋಧಪುರದ ರಾಥೋಡ್ ವಂಶಸ್ಥರು
#3 ಜೈಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು
#2 ಉದಯಪುರದ ಮೇವಾರ್ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರು
#1 ಒಡೆಯರ್ ರಾಜವಂಶ, ಮೈಸೂರು
more stories