Tap to Read ➤

ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ!

2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 8 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಹಬ್ಬಿದೆ.
Shivam
#8 ಗುಜರಾತ್ : 32%
#7 ಪಶ್ವಿಮ ಬಂಗಾಳ: 33%
#6 ದೆಹಲಿ: 37%
#5 ತೆಲಂಗಾಣ: 40.2%
#4 ಕರ್ನಾಟಕ: 41.1%
#3 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ: 42.6%
#2 ಪಂಜಾಬ್: 43.4%
#1 ಕೇರಳ: 45.7%
Read more