Tap to Read ➤

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಟಾಪ್‌ 10 ಬೀಚ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ!

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು,ಇನ್ನುಳಿದ ಬೀಚ್‌ಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Shivam
#10 ದಿಘಾ ಬೀಚ್
#9 ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ್ ಬೀಚ್
#8 ರಾಧಾನಗರ ಬೀಚ್
#7 ಅಹಮದ್‌ಪುರ ಮಾಂಡವಿ ಬೀಚ್
#6 ಗಣಪತಿ ಪುಲೆ ಬೀಚ್
#5 ಕೌಪ್ ಬೀಚ್
#4 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೀಚ್‌
#3 ಮುಜಪ್ಪಿಲಂಗಾಡ್ ಬೀಚ್
#2 ಕೊಲ್ವಾ ಬೀಚ್
#1 ಮರೀನಾ ಬೀಚ್
More Stories