Tap to Read ➤

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು!

2021ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Shivam
#8 ಇಸ್ತಾನ್‍ಬುಲ್ 
 13.41 ಮಿಲಿಯನ್
#7 ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ 
 13.60 ಮಿಲಿಯನ್
#6 ಕೌಲಾಲಂಪುರ್
13.79 ಮಿಲಿಯನ್
#5 ಸಿಂಗಪುರ 
 14.67 ಮಿಲಿಯನ್
#4 ದುಬೈ 
 15.93 ಮಿಲಿಯನ್
#3 ಲಂಡನ್ 
 19.09 ಮಿಲಿಯನ್
#2 ಪ್ಯಾರಿಸ್ 
 19.10 ಮಿಲಿಯನ್
#1 ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ 
 22.78 ಮಿಲಿಯನ್
More Stories