Tap to Read ➤

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅತಿ ಸೂಕ್ತ!

ಶ್ರೀಮಂತರ ರೋಗ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮದುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಕ್ತ.
Shivam
* ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು
* ಸಕ್ಕರೆ-ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು
* ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು
* ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ
* ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು.
* ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ
* ಅಧಿಕ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ
Know more