By: Oneindia Kannada Video Team
Published : October 31, 2017, 04:52

ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ್ರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಗೂರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ್ರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಗೂರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

Please Wait while comments are loading...
ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಆಗಿ!