• search
  • Live TV
ಹೋಂ
 » 
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019
 » 
ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

The Lok Sabha elections in Odisha is set to ensue in April and the political parties have announced the contenders who will box it out to establish their reign in the constituency. Find out the names of the expectant candidates and their constituencies, right from the outset. We will flesh out the complete list of Candidates contesting for 2019 Odisha Lok Sabha elections.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷ
1 ಅಸ್ಕಾ
ಅನಿತಾ ಶುಭದರ್ಶಿನಿ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
2 ಅಸ್ಕಾ
ಪ್ರಮಿಳಾ ಬಿಶ್ನೋಯ್
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
3 ಬಾಲಾಸೋರ
ನವಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
4 ಬಾಲಾಸೋರ
ರಬೀಂದ್ರ ಜೇನಾ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
5 ಬಾಲಾಸೋರ
ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾರಂಗಿ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
6 ಬರ್ಗಾಢ
ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
7 ಬರ್ಗಾಢ
ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ತಾ
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
8 ಬರ್ಗಾಢ
ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
9 ಬೆಹ್ರಾಂಪುರ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಹು
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
10 ಬೆಹ್ರಾಂಪುರ್
ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಡು
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
11 ಬೆಹ್ರಾಂಪುರ್
ಬೃಘು ಬಕ್ಸಿಪಾತ್ರಾ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
12 ಭದ್ರಕ್ (ಎಸ್‌ಸಿ)
ಅಭಿಮನ್ಯು ಸೇಠಿ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
13 ಭದ್ರಕ್ (ಎಸ್‌ಸಿ)
ಮಧುಮಿತಾ ಸೇಠಿ
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
14 ಭದ್ರಕ್ (ಎಸ್‌ಸಿ)
ಮಂಜುಲತಾ ಮಂಡಲ್
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
15 ಭದ್ರಕ್ (ಎಸ್‌ಸಿ)
Agji Charan Jena
AITC ಎ ಐ ಟಿ ಸಿ
16 ಭುವನೇಶ್ವರ
Subhrangshu
AITC ಎ ಐ ಟಿ ಸಿ
17 ಭುವನೇಶ್ವರ
ಅರುಪ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
18 ಭುವನೇಶ್ವರ
Janardan Pati
CPM ಸಿ ಪಿ ಎಂ
19 ಭುವನೇಶ್ವರ
ಅಪರಾಜಿತಾ ಸಾರಂಗಿ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
20 ಬೊಲಂಗೀರ
ಸಂಗೀತಾ ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದೇವ್
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
21 ಬೊಲಂಗೀರ
ಸಮರೇಂದ್ರ ಮಿಷ್ಟಾ
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
22 ಬೊಲಂಗೀರ
ಕೈಲಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವ್
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
23 ಕಟಕ್
ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
24 ಕಟಕ್
ಪಂಚನನ್ ಕನುಗೋ
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
25 ಕಟಕ್
ಭರ್ತೃಹರಿ ಮಹತಾಬ್
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
26 ಢೆಂಕನಾಲ್
ರಾಜಾ ಕಾಮಾಖ್ಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವ್
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
27 ಢೆಂಕನಾಲ್
ಮಹೇಶ್ ಸಾಹೂ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
28 ಢೆಂಕನಾಲ್
ರುದ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಪಾಣಿ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
29 ಜಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ಪುರ (ಎಸ್‌ಸಿ)
ಬಿಭುಪ್ರಸಾದ್ ತಾರೈ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
30 ಜಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ಪುರ (ಎಸ್‌ಸಿ)
ಪ್ರತಿಮಾ ಮಲ್ಲಿಕ್
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
31 ಜಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ಪುರ (ಎಸ್‌ಸಿ)
ರಾಜಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕ್
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
32 ಜಾಜಪುರ (ಎಸ್‌ಸಿ)
ಅಮಿಯಾ ಮಲ್ಲಿಕ್
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
33 ಜಾಜಪುರ (ಎಸ್‌ಸಿ)
ಮಾನಸ್ ಜೇನಾ
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
34 ಜಾಜಪುರ (ಎಸ್‌ಸಿ)
ಸರ್ಮಿಷ್ಠಾ ಸೇಠಿ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
35 ಕಾಲಾಹಂಡಿ
ಬಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡಾ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
36 ಕಾಲಾಹಂಡಿ
ಭಕ್ತ ಚರಣ್ ದಾಸ್
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
37 ಕಾಲಾಹಂಡಿ
ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ದೇವ್
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
38 ಕಂಧಮಾಲ
ಮಹಾಮೇಘಬಹಮ್ ಅಯ್ರಾ ಖರ್ಬೇಲಾ ಸ್ವೇನ್
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
39 ಕಂಧಮಾಲ
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
40 ಕಂಧಮಾಲ
ಅಚ್ಯುತ್ ಸಮಂತಾ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
41 ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ
ಧರಣೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
42 ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ
ಅನುಭವ್ ಮೊಹಾಂತಿ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
43 ಕೇಂದ್ರಪಾರಾ
ಬೈಜಯಂತ್ ಪಾಂಡಾ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
44 ಕಿಯೋಂಝಾರ್ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಅನಂತ ನಾಯಕ್
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
45 ಕಿಯೋಂಝಾರ್ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಬ್ರಮ್
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
46 ಕಿಯೋಂಝಾರ್ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಚಂದ್ರಾಣಿ ಮುರ್ಮು
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
47 ಕೋರಾಪುಟ್ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಕೌಶಲ್ಯ ಹಿಕಾಕಾ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
48 ಕೋರಾಪುಟ್ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಉಲ್ಕಾ
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
49 ಕೋರಾಪುಟ್ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಜಯರಾಮ್ ಪಾಂಗಿ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
50 ಮಯೂರ ಭಂಜ್ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಇಆರ್ ಬಿಶೇಶ್ವರ್ ತುಡು
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
51 ಮಯೂರ ಭಂಜ್ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಅಂಜನಿ ಸೋರೆನ್
JMM ಜೆ ಎಂ ಎಂ
52 ಮಯೂರ ಭಂಜ್ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ದೇಬಶಿಶ್ ಮರಂಡಿ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
53 ನಬರಂಗಪುರ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಪ್ರದೀಪ್ ಮಂಝಿ
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
54 ನಬರಂಗಪುರ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಾಝಿ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
55 ನಬರಂಗಪುರ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಬಲಭದ್ರ ಮಾಝಿ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
56 ಪುರಿ
ಪಿನಾಕಿ ಮಿಶ್ರಾ
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
57 ಪುರಿ
ಡಾ. ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
58 ಪುರಿ
ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
59 ಸಂಭಲಪುರ
ನಳಿನಿ ಪ್ರಧಾನ್
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
60 ಸಂಭಲಪುರ
ನಿತೇಶ್ ಗಂಗಾ ದೇಬ್
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
61 ಸಂಭಲಪುರ
ಸರತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
62 ಸುಂದರಗಢ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಜುಲಾಲ್ ಓರಮ್
BJP ಬಿ ಜೆ ಪಿ
63 ಸುಂದರಗಢ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಜಾರ್ಜ್ ಟಿಕ್ರೆ
INC ಐ ಎನ್ ಸಿ
64 ಸುಂದರಗಢ (ಎಸ್‌ಟಿ)
ಸುನಿತಾ ಬಿಸ್ವಾಲ್
BJD ಬಿ ಜೆ ಡಿ
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more